Velkommen

NO*Kolbykattens er et lite oppdrett i hjemmemiljø på Østlandet.
Les mer om oppdrettet.

Mitt mål som oppdretter er å bidra positivt til rasen.
Katter med godt gemytt, god helse og rasetypiske trekk, samt bidra til å ha et variert genetisk mangfold.

Utstillingsresultater er en bonus, da vi verdsetter gemytt og helse først. 

Vi ønsker å drive et seriøst oppdrett, og setter derfor ærlighet og åpenhet svært høyt. 

Alle kattene som skal gå i avl er innekatter, men her hjemme har de tilgang til en kattegård. 
Vi fórer med tørrfór fra Farmina, et kjøttbasert fór vi er veldig fornøyd med. 
Når vi har kull råfóres de i tillegg med vom til katt. 

I dokassene bruker vi sand fra Everclean til daglig, men ved kull brukes også trepellets fra Peewee.
 

Copyrights
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Charlotte Kolby

+47 94 16 49 20

Norge

© 2023 by The Mountain Man. Proudly created with Wix.com